SS-10-2项目后包装自动化联线采购项目竞争性磋商成交公示

发布时间:2024-04-15

一、评标结果:

经报请招标管理委员会审批,确定SS-10-2项目后包装自动化联线采购项目竞争性磋商成交单位为杭州永创智能设备股份有限公司,成交金额198万元

二、公示期:2024年0415日至2024年0418

三、投诉受理电话

0537-2983799   0537-2983241

 

 

 

                       山东鲁抗医药股份有限公司招标办公室

2024年0415