GZ-09项目变压器采购竞争性磋商成交公示

发布时间:2024-04-26

一、评标结果:

经报请招标管理委员会审批,确定GZ-09项目变压器采购竞争性磋商成交单位为江苏瑞恩电气有限公司,成交金额31万元

二、公示期:2024年0426日至2024年0429

三、投诉受理电话

0537-2983799   0537-2983241

 

 

 

                       山东鲁抗医药股份有限公司招标办公室

2024年0426