SS-10-2项目、SS-16项目变压器采购竞争性磋商成交公示

发布时间:2024-05-17

一、评标结果:

经报请招标管理委员会审批,确定SS-10-2项目、SS-16项目变压器采购竞争性磋商成交单位为中变集团上海变压器有限公司,成交金额70.57万元

二、公示期:2024年0517日至2024年0520

三、投诉受理电话

0537-2983799   0537-2983241

 

 

 

                       山东鲁抗医药股份有限公司招标办公室

2024年0517