CK06-1技改项目增加纯化水机组单一来源采购成交公示

发布时间:2024-06-05

一、评标结果:

经报请招标管理委员会审批,确定CK06-1技改项目增加纯化水机组单一来源采购成交单位为山东中大环境科技有限公司,成交金额37.88万元

二、公示期:2024年0605日至2024年0608

三、投诉受理电话

0537-2983799   0537-2983241

 

 

 

                       山东鲁抗医药股份有限公司招标办公室

2024年0605